Handelsbetingelser.

Handelsbetingelser i shoppen

Generelle oplysninger
A/S HSCDOTDK SKILTE
CVR-nr. 11978398
Bødkervej 22, 4300 Holbæk
E-mailadresse: info@hsc.dk
Telefon: 59 45 04 04

Betaling
Betaling sker via MobilePay eller betalingskort via sikker forbindelse hos QuickPay.

Levering
Varen sendes med GLS.
Der leveres kun til Danmark. Skal varen sendes til udlandet, skal du kontakte os og aftale nærmere.
Varen afsendes senest 2 hverdage efter købet er foretaget.

Fortrydelsesret
Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare.

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved henvendelse til info@hsc.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Returnering
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens returforsendelse. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Varens stand, når du sender den retur

Varerne skal returneres i orinalemballagen. Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:
A/S HSCDOTDK SKILTE, Bødkervej 22, 4300 Holbæk.

Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse.

Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Reklamationsret
Vi bestræber os meget på at sikre, at alt fra shoppen er uden fejl og mangler. Men skulle vi alligevel have overset noget, har du naturligvis mulighed for at reklamere.
Du skal reklamere hurtigst muligt og inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen/manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for en uge efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Varen sendes til:
A/S HSCDOTDK SKILTE, Bødkervej 22, 4300 Holbæk.

Når du returnerer varen, bedes du beskrive problemet så detaljeret som muligt.

Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Persondatapolitik
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos A/S HSCDOTDK SKILTE og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Den dataansvarlige på A/S HSCDOTDK SKILTE er indehaver Palle Olsen.

Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.

Som registreret hos A/S HSCDOTDK SKILTE, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: info@hsc.dk.

Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til os på info@hsc.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 28. august 2016

Almindelige handelsbetingelser

Skiltecentret HSCdotDK A/S tager ikke ansvar for uafhentede varer. Hvor Skiltecentret HSCdotDK A/S på købers vegne træffer aftale om transport, sker denne efter regning og for købers risiko. Hvor særligt beskyttende emballage er nødvendig, rekvireres sådan særskilt af køber, ligesom køber selv står for forsikring.

Alle tilbud og ordrebekræftelser er med forbehold for force majeure, herunder strejke og lock-out, og ethvert forhold, der skyldes mangel på materiale.

Enhver ændring af ordrespecifikation herunder annullering, kan kun accepteres, hvis ordren ikke er sat i produktion og skal, for at være gyldig, være skriftligt bekræftet af os.

Der kan ikke rejses krav på grund af eventuel overskridelse af leveringstiden, og en over-skridelse berettiger heller ikke køber til at annullere ordren, med mindre der er tale om en væsentlig forsinkelse.

Skiltecentret HSCdotDK A/S forbeholder sig ret til at foretage delleveringer, medmindre andet er aftalt.

Skiltecentret HSCdotDK A/S forbeholder sig ret til kvantumafvigelse på +/-10% ved serigrafisk producerede varer, eller tryk i større oplag.

Ved digitaltryk kan der forekomme farveafvigelser på 5-10 % og størrelsesafvigelser på 1-2 %.

Eventuelle reklamationer må for at være gyldige afgives til os straks, højst 8 dage, efter varens modtagelse. I modsat fald bortfalder retten til reklamation. Reklamation berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for den leverede vare.

Kunden hæfter alene for fejl der fremgår af en af kunden godkendt korrektur. Det er kundens ansvar at gennemgå alle korrekturer nøje. Alle korrektioner skal modtages skriftligt, gerne på mail. Skiltecentret HSCdotDK A/S påtager sig intet ansvar for korrektioner der er modtaget telefonisk eller mundtligt. Enhver korrektur skal godkendes skriftligt.

Ved evt. mangler, der skyldes fejl begået af Skiltecentret HSCdotDK A/S ombyttes varen helt/delvist. I tilfælde af omlevering af varen, er leveringen heraf underkastet de samme leveringsbetingelser og forbehold, som var gældende for den oprindelige leverance. Køber kan ikke hæve eller kræve erstatning som følge af fejl eller mangler, såfremt Skiltecentret HSCdotDK A/S tilbyder sådan afhjælpning.

Defekte produkter skal på forlangende returneres til os.

For skade på leverede produkter og/eller ydelser hæfter vi i det omfang, ansvaret kan pålægges os. Vi hæfter dog aldrig for drifttab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

Bannersystemer opbygget i rør, for montering af pvc banner, kan ved gode kunder lånes af HSCdotDK Uden beregning i op til 2 år. herefter vil der blive opkrævet leje pr. mdr. indtil at det er leveret retur, uden skrammer og buler, er noget gået i stykker eller mangler, er kunden forpligtet til at erstatte til nypris. Ligeledes så er det under låneforløbet kunden som har det fulde ansvar for systemet.

Alle tegninger og prøver betragtes som vores ejendom og må derfor ikke kopieres, offentliggøres eller overdrages til tredjepart uden vor udtrykkelige skriftlige tilladelse.

Betaling skal erlægges i henhold til det på fakturaen oplyste. Sker dette ikke rettidigt, beregnes rente af den betaling der ikke er erlagt.

Tvist, der måtte opstå mellem parterne, afgøres efter dansk rets regler ved Skiltecentret HSCdotDK A/S’s hjemting som værneting. Dog skal Skiltecentret HSCdotDK A/S kunne vælge at foretage søgsmål ved købers værneting.